Button für Menü
REMONDIS Nederland

Vooraankondiging tariefsaanpassing REMONDIS Nederland

 • REMONDIS stimuleert systematisch hergebruik en recycling van grondstoffen nu al meer dan 50 jaar. Dit allemaal ter bescherming van onze leefomgeving. Duurzaamheid en professionele dienstverlening zijn de pijlers van onze bedrijfsfilosofie. Ze vormen de basis van ons bedrijf. Zoals u weet is de afvalmarkt volop in ontwikkeling en we willen u hierover graag informeren.

  Marktontwikkelingen
  ▪ De houtmarkt en spaanplaatindustrie zijn volledig verzadigd geraakt doordat er enorme houtkap in Duitsland plaatsvindt (i.v.m. aantasting door kever). Zagerijen kunnen het aanbod niet aan en ontvangen vers hout tegen dumpprijzen. Dit betekent minder vraag naar recyclinghout geschikt voor spaanplaat of duurzame energie.
  ▪ Ook heeft de Europese afzetmarkt voor papier/karton en folie te kampen met een overschot aan materiaal. Hierdoor staan de prijzen van oud papier verder onder druk. Deze overschotten zijn ontstaan doordat Azië, voorheen de grootste afnemer van o.a. Europees oud papier, aangescherpte controles hanteert.
   ▪ Momenteel wordt de aanhoudend hoge bezettingsgraad van verbrandingsinstallaties verder onder druk gezet, vooral door onze groeiende economie. Doordat de kwaliteit en samenstelling van het bedrijfsafval dat wordt aangeleverd te veel schommelt, is het toezicht op de verwerking aangescherpt en zijn de verwerkingstarieven verder gestegen.
  ▪ Voor gevaarlijk afval zien we dezelfde tendens; toenemende druk op verbrandingsinstallaties en beschikbare capaciteit, wat resulteert in hogere criteria aangaande de gewenste kwaliteit en hogere tarieven.
  ▪ De verwerkingscapaciteit van dakleer is aanzienlijk gekrompen. Niet alleen is daardoor de capaciteit verkleind, maar ook de kosten voor verwerking zijn gestegen.
  ▪ Tot slot hebben wij natuurlijk ook te maken kostenstijgingen veroorzaakt door met name verhoging van verzekeringspremies en stijgende personeelskosten. 

  Aanpassing tarief m.i.v. 1 januari 2020
  Al deze marktontwikkelingen hebben direct invloed op de kosten die wij maken. Wij zijn daarom genoodzaakt om uw tarieven aan te passen, zodat wij u ook in 2020 professioneel kunnen blijven ondersteunen. Zonder concessies in kwaliteit van dienstverlening en duurzaamheid. 

  Meer recyclen en kosten beperken? 
  Samen kunnen we kosten besparen door uw afvalstromen nog eens goed te analyseren. Want nog altijd verdwijnen er te vaak en te veel recyclebare afvalstoffen in de restafvalcontainer. U kunt hiervoor contact opnemen met uw accountmanager of via ons algemene nummer 0900-0955, wij helpen u graag verder.  


REMONDIS Nederland
ColofonPrivacy en Cookies


  Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


  Over REMONDIS Nederland

  Bij REMONDIS hebben wij regelmatig vacatures voor uiteenlopende functies

  Diverse mogelijkheden om in te loggen in onze systemen

  Met 20 vestigingen altijd één in uw directe omgeving


  Contact

  REMONDIS Nederland B.V.
  Galileistraat 18
  7131 PE Lichtenvoorde
  Netherlands
  T +31 544 395555
  Email

© 2020 REMONDIS SE & Co. KG