Button für Menü
REMONDIS Nederland

REMONDIS ondertekent Plastic Pact

 • Afgelopen donderdag heeft REMONDIS Nederland het Plastic Pact ondertekend. Het pact dat door meer dan 90 andere bedrijven is ondertekend, is tijdens de nationale Circulaire Economie Conferentie in Den Haag overhandigd aan Staatssecretaris Stientje van Velthoven. Hiermee committeren zij zich om in 2025 20 procent minder plastic te gebruiken, meer plastic terug te brengen in de kringloop en al het nieuwe plastic voor 100 procent recyclebaar moet zijn. Op deze wijze wordt ons milieu minder belast en moet er in Nederland beter met grondstoffen worden omgegaan. 

  REMONDIS duurzaamheidsbelofte
  REMONDIS stimuleert systematisch hergebruik en recycling van kunststoffen nu al meer dan 50 jaar wereldwijd. Ons doel is om voortdurend nieuwe methodes te ontwikkelen die we gebruiken om materiaalcycli te sluiten of om verder te optimaliseren. Zodat gebruikte grondstoffen maximaal geschikt zijn voor hergebruik als nieuw product of hergebruik als secundaire grondstof. We brengen enorme hoeveelheden plastic materiaal terug in de productiekringloop. Jaarlijks verwerken wij ruim 22.400 ton kunststof tot granulaat, waaruit weer nieuwe plastic producten worden gemaakt.

  Gedragsverandering door kennisoverdracht
  Het verhogen van het recyclingspercentage door steeds meer innovatieve processen te ontwikkelen is slechts één manier om het kunststofprobleem van onze planeet op te lossen. Een andere methode is het aanpassen van het consumentengedrag. In veel gevallen kunnen consumenten bewust het gebruik van plastic wegwerpproducten vermijden - en wat je niet hebt, kun je niet weggooien. In nauwe samenwerking met onze klanten, leveranciers en andere stakeholders zoeken wij continu en proactief naar mogelijke nieuwe oplossingen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen en een goed voorbeeld te geven aan onze generatie en de generaties die komen gaan. Onze bewustwordingscampagnes, stimuleringsmaatregelen en onderwijsprogramma’s dragen dagelijks bij aan de verankering van onze duurzaamheidprincipes in de samenleving.

  Onze bijdrage in het Plastic Pact
  “Het ondertekenen van het Plastic Pact geeft ons zogezegd “een plek aan tafel” met stakeholders vanuit de gehele plasticketen om over dit onderwerp mee te denken, onze eigen specialistische kennis en ervaring uit te wisselen en in gesprek te blijven. Door samenwerking in de keten maken we de cirkel rond en dragen wij bij aan het realiseren van de geformuleerde doelstellingen en een betere wereld. De urgentie van het voorkomen van grondstoffenschaarste en het geschikt maken van gebruikte kunststoffen voor hergebruik staat bij REMONDIS hoog op de agenda. De doelstellingen van het plastic pact sluiten naadloos aan bij onze eigen visie om onze planeet te beschermen en deze onderschrijven wij ook graag om een verdergaande transitie te ontwikkelen en realiseren“, aldus Pieter-Balth Linders, Regiodirecteur Zuid-West REMONDIS Nederland.

  Over ons
  REMONDIS is een familiebedrijf dat zich dagelijks met meer dan 30.000 medewerkers wereldwijd inzet op het gebied van duurzaamheid, afvalmanagement, afvalinzameling en recycling. We zijn actief in meer dan 30 landen verspreid over vier continenten en helpen het milieu te beschermen en de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet te behouden. Gericht op de toekomst en gebaseerd op traditionele waarden zit duurzaamheid versleuteld in ons DNA.

  REMONDIS-duurzaamheid.nl
  Hoe belangrijk de bewustwording over duurzaamheid voor ons is, kunt u lezen op onze website www.remondis-duurzaamheid.nl. Hier vertellen wij wat ons onderscheidt op het gebied van duurzaamheid en wat wij op internationaal niveau doen om thema's als recycling, milieubescherming en behoud van hulpbronnen in de samenleving te bevorderen.

  Nadere informatie:
  Pieter-Balth Linders - REMONDIS Nederland - 0 900 0955
  Suzanne Lichtenberg – REMONDIS Nederland, Marketing - 0544 395 555 


REMONDIS Nederland
ColofonPrivacy en Cookies


  Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


  Over REMONDIS Nederland

  Bij REMONDIS hebben wij regelmatig vacatures voor uiteenlopende functies

  Diverse mogelijkheden om in te loggen in onze systemen

  Met 20 vestigingen altijd één in uw directe omgeving


  Contact

  REMONDIS Nederland B.V.
  Galileistraat 18
  7131 PE Lichtenvoorde
  Netherlands
  T +31 544 395555
  Email

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG