Button für Menü
REMONDIS Nederland

Tariefwijzigingen 2021

 • Tariefwijzigingen 2021

  Het afgelopen jaar was door het coronavirus ook voor REMONDIS een bewogen jaar. Door met zijn allen de schouders er onder te steken hebben wij onze dienstverlening weten te continueren. Echter ziet REMONDIS mede door de coronacrisis ontwikkelingen die van invloed zijn op de prijsstelling voor 2021. Graag delen wij deze ontwikkelingen met u.

  Door de coronacrisis wisselt de hoeveelheden en samenstelling van het aangeleverde afval sterk. Er is bijvoorbeeld een forse reductie van bedrijfsafval uit de horeca en kantooromgevingen. De route-efficiëntie neemt hierdoor beduidend af en dit brengt extra kosten met zich mee. Ook stijgt het ziekteverzuim bij medewerkers licht en moeten er extra investeringen gedaan worden om veilig te kunnen werken. Vermindering van de filedruk kan deze aspecten helaas financieel niet rechttrekken. REMONDIS verwacht de gevolgen van de coronacrisis nog tot ver in 2021 te voelen.

  Daarnaast zijn de loonkosten fors gestegen en stijgen de verzekeringspremie`s voor voertuigen en installaties. Ook zorgt de belastingverhoging op brandstof dat de algemene kosten aanzienlijk stijgen.

  Voor de verschillende afvalstromen zien wij de volgende marktontwikkelingen:

  Gerecycled hout
  De houtmarkt en spaanplaatindustrie zijn volledig verzadigd geraakt door het grootschalige kappen van naaldbomen in Duitsland die zijn aangetast door de schorskever. Dit betekent dat er minder vraag naar gerecycled hout is en de verwerkingsprijs sterk onder druk staat.
  Papier, karton en folie
  Nu Azië bijna geen papier, karton en folie uit Europa meer verwerkt zijn er niet voldoende afzetmogelijkheden in Europa beschikbaar. Ook worden de kwaliteitseisen van het aangeleverde papier, karton en folie voortdurend aangescherpt waardoor de prijzen blijvend onder druk staan.
  Gevaarlijk afval
  De beschikbare verwerkingscapaciteit van gevaarlijk afval staat onder druk. Veel installaties verwerken afval uit heel Europa, toename van de internationale aanvoer zorgt voor krapte bij de verwerkers.
  Bouw- en sloopafval
  Door de coronacrisis en begrenzing van de stikstofrechten zien we een afname in de zakelijke bouwactiviteiten. Daarentegen is er een stijging van bouwactiviteiten bij particulieren. Dit heft elkaar echter niet op. Er is een duidelijke afname van bouw- en sloopafval zichtbaar. Door de verwachte economische gevolgen van de coronacrisis zal deze afname stand houden.
  Bedrijfsafval
  Door het coronavirus is een flinke daling in de hoeveelheid bedrijfsafval. Kijkend naar de te verwachten economische gevolgen van het virus lijkt deze afname voorlopig stand te houden.

  Duurzaamheid en professionele dienstverlening zijn de pijlers van onze bedrijfsvoering, om deze aspecten met in acht name van de marktontwikkelingen te kunnen waarborgen zijn wij genoodzaakt om de tarieven voor 2021 aan te passen.

  Tot slot heeft kabinet heeft besloten diverse belastingheffingen op het verbranden van restafval door te voeren. Dit betekent een stijging van de kosten. Wij zien nog altijd veel recyclebare afvalstoffen in het restafval. Wij helpen u graag uw afval te analyseren en reduceren. Hierdoor voorkomt u mogelijke extra kosten en verduurzaamt u uw bedrijfsvoering. Heeft u vragen over de tarieven of wilt u kijken naar de samenstelling van uw afval? Neem dan contact op via telefoonnummer: 0900 0955.


REMONDIS Nederland
ColofonPrivacy en Cookies


  Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


  Over REMONDIS Nederland

  Bij REMONDIS hebben wij regelmatig vacatures voor uiteenlopende functies

  Diverse mogelijkheden om in te loggen in onze systemen

  Met 20 vestigingen altijd één in uw directe omgeving


  Contact

  REMONDIS Nederland B.V.
  Galileistraat 18
  7131 PE Lichtenvoorde
  Netherlands
  T +31 544 395555
  Email

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG