Button für Menü
REMONDIS Nederland


Aanpassing afvalstoffenbelasting

Om de klimaatdoelstellingen van 2030 te behalen, werd tijdens de presentatie van het Belastingplan op Prinsjesdag een verhoging van de belasting op brandbaar en stortbaar afval voor volgend jaar aangekondigd. Deze maatregel kan effect hebben op uw tarief en daarom informeren wij u hierover.

Het kabinet wil dat Nederland meer grondstoffen gaat hergebruiken. En minder afval gaat verbranden. Daarom gaan de tarieven voor de afvalstoffenbelasting omhoog.
Het kabinet heeft de volgende wijziging opgenomen in het Belastingplan 2019 voor het storten en verbranden van afvalstoffen in Nederland: het tarief gaat omhoog van € 13,21 naar € 32,12 per 1.000 kg brandbaar of stortbaar afval.

Aanpassing tarief 2019
Daarnaast zijn wij genoodzaakt om uw tarieven aan te passen aan de algemene kostenstijgingen veroorzaakt door gestegen transport-, loon- en verzekeringskosten, zodat wij ook in 2019 hoogwaardige diensten kunnen blijven leveren.

Meer recyclen en kosten beperken?
Dat kan. En dat is juist hoe we samen de klimaatdoelstellingen behalen. Samen doen we dat door uw afvalstoffenmanagement nog eens goed onder de loep te nemen. Want nog altijd verdwijnen er te vaak recyclebare afvalstoffen in de restafvalcontainer. Misschien heeft u nog geen oplossing voor oud papier en karton, of voor etensresten. Door uw afval aan de bron te scheiden, werken wij samen aan een duurzamere verwerking van deze stoffen.

Interesse om samen met ons hier verdere stappen in te zetten en uw kosten daarmee te beperken? Neem contact op met een van onze medewerkers op 0900-0955. Samen helpen wij u duurzaam op weg. 


REMONDIS Nederland
ColofonPrivacy en Cookies


  Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


  Over REMONDIS Nederland

  Bij REMONDIS hebben wij regelmatig vacatures voor uiteenlopende functies

  Diverse mogelijkheden om in te loggen in onze systemen

  Met 20 vestigingen altijd één in uw directe omgeving


  Contact

  REMONDIS Nederland B.V.
  Galileistraat 18
  7131 PE Lichtenvoorde
  Netherlands
  T +31 544 395555
  Email

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG