Button für Menü
REMONDIS Nederland


Aanpassing afvalstoffenbelasting

Om de klimaatdoelstellingen van 2030 te behalen, werd tijdens de presentatie van het Belastingplan op Prinsjesdag een verhoging van de belasting op brandbaar en stortbaar afval voor volgend jaar aangekondigd. Deze maatregel kan effect hebben op uw tarief en daarom informeren wij u hierover.

Het kabinet wil dat Nederland meer grondstoffen gaat hergebruiken. En minder afval gaat verbranden. Daarom gaan de tarieven voor de afvalstoffenbelasting omhoog.
Het kabinet heeft de volgende wijziging opgenomen in het Belastingplan 2019 voor het storten en verbranden van afvalstoffen in Nederland: het tarief gaat omhoog van € 13,21 naar € 32,12 per 1.000 kg brandbaar of stortbaar afval.

Aanpassing tarief 2019
Daarnaast zijn wij genoodzaakt om uw tarieven aan te passen aan de algemene kostenstijgingen veroorzaakt door gestegen transport-, loon- en verzekeringskosten, zodat wij ook in 2019 hoogwaardige diensten kunnen blijven leveren.

Meer recyclen en kosten beperken?
Dat kan. En dat is juist hoe we samen de klimaatdoelstellingen behalen. Samen doen we dat door uw afvalstoffenmanagement nog eens goed onder de loep te nemen. Want nog altijd verdwijnen er te vaak recyclebare afvalstoffen in de restafvalcontainer. Misschien heeft u nog geen oplossing voor oud papier en karton, of voor etensresten. Door uw afval aan de bron te scheiden, werken wij samen aan een duurzamere verwerking van deze stoffen.

Interesse om samen met ons hier verdere stappen in te zetten en uw kosten daarmee te beperken? Neem contact op met een van onze medewerkers op 0900-0955. Samen helpen wij u duurzaam op weg. 


REMONDIS Nederland
ColofonPrivacy en Cookies


  Carrière

  Bij REMONDIS hebben wij regelmatig vacatures voor uiteenlopende functies
  meer


  Vestigingen

  Met 20 vestigingen altijd één in uw directe omgeving
  meer


  Inloggen

  Diverse mogelijkheden om in te loggen in onze systemen 
  meer

© 2019 REMONDIS SE & Co. KG