Button für Menü
REMONDIS Nederland

REMONDIS Rioolservice gaat voor CO2-prestatieladder niveau 3

Bij REMONDIS Rioolservice staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Zowel ecologisch, gericht op een betere wereld, als veiligheids- en ontwikkeling-technisch, gericht op een duurzame arbeidsrelatie met onze medewerkers. Onze activiteiten zijn zodanig georganiseerd om zo efficiënt, veilig en milieu verantwoord bezig te zijn. Om tot een betere wereld te komen, zetten wij onder meer in op vermindering van de CO2-uitstoot. De CO2-prestatieladder van de stichting SKAO gebruiken we als instrument.

Het moederbedrijf REMONDIS Rioolservice b.v. heeft 4 vestigingen in Lichtenvoorde, Ermelo, Hardenberg, Leek en 5 dochterbedrijven. De dochterbedrijven zijn REMONDIS Rioolservice West b.v. FMH pompservice b.v., De Nooij pompinstallaties b.v., Pleuger techniek b.v. en Van der Linden pomptechniek b.v. en participeren mee voor de CO2-prestatieladder niveau drie. Binnen deze bedrijven voeren wij hetzelfde beleid, waarbij de maatregelen per bedrijf en vestiging kunnen verschillen op basis van de op die locatie geldende prestaties. De doelstellingen op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn nauw gelieerd en opgenomen in het energiemanagement programma en het KAM-jaarplan. Halfjaarlijks controleren wij de voortgang en informeren wij management. Jaarlijks stellen wij een strategienota op en beoordelen we het systeem, waarbij we trends, voortgang en ontwikkelingen analyseren.

  • > Energiestroom> Ton CO2> %
   Elektra31311,9%
   Gas1636,2%
   Brandstof bedrijfsmaterieel1.94573,9%
   Zakelijke km's privé auto2118,0%
   Totaal2.632100%
  • > Scope> Ton CO2> %
   Scope 12.10880.1%
   Scope 252319.9%
   Totaal2.632100%

CO2 Emissie 2018

Zoals blijkt uit de bovenstaande grafieken en tabellen is brandstof de grootste bron van CO2-uitstoot bij REMONDIS Rioolservice. Het verbruik van brandstof is te koppelen aan mobiliteit en productie van het materieel. Binnen deze range zal ook moeten worden gekeken naar de beheersbaarheid en verbeteringen van de prestaties. Daarnaast zullen ook de verbruiken per pand moeten worden beoordeeld op het verbeteringspotentieel.

REMONDIS Rioolservice neemt als initiatiefnemer deel in een participatieproject uitgevoerd binnen de branchevereniging ASTRIN. Gezamenlijk wil deze vereniging (installateurs en onderhoudsbedrijven) in samenwerking met adviesbureaus versnelling aanbrengen in de verduurzaming van de sector. Er worden plannen opgesteld hoe we onze klanten kunnen ondersteunen bij innovatieve ideeën en het milieubewust aanbesteden van werken.   

Beleid

De bedrijfsleiding van REMONDIS Rioolservice is ervan overtuigd dat het beleid met betrekking tot procesmanagement goed moet functioneren. Dit is nodig om te voldoen aan de eisen op het vlak van efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid voor onszelf als organisatie als voor onze klanten/opdrachtgevers. De directie ziet het dan ook als haar taak om voorwaarden te scheppen en voldoende middelen beschikbaar te stellen om het bijbehorende managementbeleid binnen de organisatie uit te dragen en te waarborgen.

Verbetering begint bij inzicht, middels de KPI’s en CO2-footprint wordt dit inzichtelijk gemaakt. Het moet REMONDIS Rioolservice helpen om haar milieudoelstellingen naar een hoger niveau te tillen en is gebaseerd op het PDCA-model (plan, do, check, act). Het managementsysteem beschikt over een eenduidige, heldere en uniforme werkmethodiek, waarmee de te treffen maatregelen voor alle verschillende REMONDIS Rioolservice bedrijven worden doorgevoerd.
 
Het emissiereductiebeleid is erop gericht om de emissies van onze bedrijfsactiviteiten te beheersen en te beperken. Er zijn twee algemene reductiedoelstellingen opgesteld, één voor het energieverbruik van gas & elektra en één voor het brandstofverbruik.

 1. Gas en elektra moet in 2022 met 2% zijn afgenomen ten opzichte van het basisjaar 2018.
 2. Het brandstofverbruik per gemaakt draaiuur moet in 2022 met 2% zijn afgenomen ten opzichte van het basisjaar 2018.

REMONDIS Rioolservice is een relatief jong bedrijf in haar huidige omvang. Daarom is 2018 als referentie genomen om de verbeteringen goed in kaart te brengen. Standaard energiemaatregelen nemen we door voor de huidige bedrijven, om te bekijken waar we verbeteringen kunnen doorvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het realiseren van pompinstallaties met als energiebron zonne-energie. Daarnaast zijn er doelen opgenomen om het brandstofverbruik te reduceren. Denk hierbij aan reduceren van de CO2 uitstoot van ons wagenpark, rijoptimalisatie en het opwekken van duurzame energie.

Door middel van nieuwsbrieven, intranet en werkoverleggen informeert de directie  haar medewerkers over de stand van zaken en ontwikkelingen ten aanzien van de doelstellingen en behaalde resultaten. We stimuleren hiermee de bewustwording van onze medewerkers op het gebied van het reduceren van de CO2 emissies binnen ons bedrijf en gelinieerde activiteiten.

Tips en ideeën

REMONDIS Rioolservice is een partner in waterbeheer en wij zijn altijd benieuwd naar nieuwe mogelijkheden, tips en ideeën op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie. Je kunt deze mailen naar continu-verbeteren@remondis.nl.   


REMONDIS Nederland
ColofonPrivacy en Cookies


  Carrière

  Bij REMONDIS hebben wij regelmatig vacatures voor uiteenlopende functies
  meer


  Vestigingen

  Met 20 vestigingen altijd één in uw directe omgeving
  meer


  Inloggen

  Diverse mogelijkheden om in te loggen in onze systemen 
  meer

© 2019 REMONDIS SE & Co. KG