Button für Menü
REMONDIS Nederland

Van der Linden Pomptechniek / REMONDIS Dusseldorp Rioolservice B.V.


Ondernemend in waterbeheer

Van der Linden Pomptechniek is sinds haar oprichting in 1982 toonaangevend als leverancier en installateur op het gebied van pompinstallaties en telemetrie-oplossingen in de watersector. Wij verzorgen maatwerkoplossingen van ontwerp naar realisatie tot aan service en onderhoud. Door de integratie van elektrotechniek, werktuigbouw en automatisering in eigen huis, bieden wij een totaaloplossing. Constante uitwisseling van kennis en ervaring tussen de verschillende afdelingen, in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers, staat garant voor oplossingen op maat.

i-View telemetrie-oplossingen ontwerpen en realiseren wij voor het automatiseren en beheersen van pompinstallaties, bergbezinkbassins, stuwen en overstorten. Uw wensen en eisen met betrekking tot uw procesomschrijving vertalen wij naar feilloos werkende automatiseringsprojecten.

Kwaliteit en veiligheid
Bij Van der Linden Pomptechniek ligt de focus op de lange termijn. Continuïteit en duurzaam rendement is waar we voor gaan. Wij beschikken over alle relevante certificaten op het gebied van kwaliteit en veiligheid, waaronder ISO 9001, VCA** en BRL  K14020.

 • Producten

  Van der Linden Pomptechniek staat voor waterbeheer met visie voor o.a. rioolgemalen, bergbezinkbassins, drukriolering, poldergemalen, telemetrieprojecten, meetplannen en service & onderhoud. Wij hebben alle disciplines in eigen huis om een project hoogwaardig, snel en efficiënt uit te voeren.

  • Pompinstallaties

   Vanuit de jarenlange ervaring op het gebied van waterbeheer hebben wij de kennis én omvang om de meest uiteenlopende projecten uit te voeren met betrekking tot de waterhuishouding in afvalwater en oppervlaktewater. Zowel nieuwbouw als complete renovatieprojecten worden door ons berekend, ontworpen en gerealiseerd.

  • Fabricaat- en merkonafhankelijk

   De vraagstelling van de opdrachtgever wordt centraal gesteld. Om passende oplossingen te bieden is objectiviteit en ongebondenheid aan merken en fabricaten een voorwaarde. Belangrijke criteria voor ons advies zijn betrouwbaarheid, kwaliteit, lange levensduur en minimale onderhoudskosten.

  • Kastenbouw

   Vanuit onze eigen elektrotechnische werkplaats leveren wij complete besturingen. Op basis van uw specificaties produceren en testen wij de schakelkasten, vele voorzien van PLC-automatisering. Met onze eigen ontwerp-, productie- en montageafdeling zijn wij in staat om in korte tijd kwalitatief hoogwaardige besturingen te produceren.

  • Meetplannen

   Inzicht in het functioneren van het rioolstelsel wordt steeds belangrijker. Juiste meetgegevens zijn hierbij essentieel. Bij Van der Linden Pomptechniek kunt u terecht voor advies over en realisatie van meetplannen. Door het aanbrengen van sensoren in gemalen, rioolstelsels en regenmeters, gekoppeld aan PLC’s kunnen wij ervoor zorgen dat de data wordt gevisualiseerd in ons telemetriesysteem. Vanuit ons systeem kunnen tevens rapportages gemaakt worden. Daarnaast is het mogelijk de data op een externe server te plaatsen zodat onafhankelijke instanties de beschikbare data kunnen gebruiken voor een analyse.


Telemetrie

i-View
Watermanagement is essentieel in een waterrijk land als Nederland. In het belang van veiligheid en milieubescherming is het noodzakelijk dat u als speler in het waterbeheer altijd en overal uw gemalen, stuwen, bergbezinkbassins en zuiveringsinstallaties adequaat kunt beheren.

Het realtime beheersysteem i-View 2.0 verzamelt, verwerkt en toont continu automatisch alle gegevens, die voor u van belang zijn. Op die manier helpt het systeem om uw beheerproces zo efficiënt en voordelig mogelijk te laten verlopen.

Innovatief en technisch hoogstaand
i-View 2.0 is een volledig webgebaseerde gebruikersinterface en maakt gebruik van IP-communicatie. Dit zorgt ervoor dat het systeem continu in verbinding staat met alle installaties. De gebruiker kan daardoor altijd en overal de status van de installaties bekijken en indien nodig direct realtime control acties uitvoeren. Daarnaast maakt het open karakter van de krachtige Microsoft SQL database het mogelijk om gegevens van i-View 2.0 op eenvoudige wijze te koppelen aan externe gegevens. U kunt hierbij denken aan een koppeling naar meteorologische data van het KNMI of gegevens uit andere bronnen die voor u en uw realtime beheersysteem van belang zijn.

Leverancier- en telemetrie onafhankelijk
Het i-View 2.0 systeem communiceert met PLC´s en onderstations van verschillende fabricaten. i-View 2.0 slaat gegevens op in de Microsoft SQL database. Hierdoor bent u niet langer verplicht alle apparatuur van één enkele leverancier af te nemen. Een ander voordeel is dat huidige besturingen gehandhaafd blijven op het moment dat u overstapt op i-View 2.0.

Overstortregistratie & neerslagmeting
Lozingen van vervuild water vanuit het gemengde rioolstelsel op oppervlaktewater kunnen een aantasting van de waterkwaliteit als gevolg hebben. Daarnaast nemen regenbuien met hevige regenval gedurende een korte periode steeds meer toe.

Overstorten treden meestal vanzelf in werking als bij een hevige bui de buizen vol zijn en de pompen maximaal draaien. Het regenwater loopt dan samen met een beetje afvalwater een vijver of sloot in. Daarmee zorgen overstorten bij hevige regen voor droge voeten.

Service & Onderhoud

Contracten
Een installatie dient te voldoen aan de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidseisen. Preventief onderhoud zal het aantal lastige en kostbare storingen verminderen en uw totale exploitatiekosten uiteindelijk doen dalen. Om het preventief onderhoud aan de pompinstallaties zo goed mogelijk te laten verlopen, bieden wij u de mogelijkheid om een onderhoudscontract bij ons af te sluiten. Wij kennen hiervoor verschillende vormen van contracten.

Storingsdienst
Bij eventuele calamiteiten beschikt Van der Linden Pomptechniek over een eigen storingsdienst om snel en adequaat een storing op te lossen.

Reparatie
In onze werkplaats worden met behulp van moderne gereedschappen defecten aan pompen gerepareerd door speciaal hiervoor geschoolde monteurs.

Een uitgebreide onderdelenvoorraad van verschillende fabricaten zorgt ervoor dat de meest voorkomende reparaties snel kunnen worden uitgevoerd. Indien een reparatie echter meer tijd vergt, wordt de defecte pomp zolang vervangen door één van de verhuurpompen die wij standaard op voorraad hebben.

REMONDIS Nederland
ColofonPrivacy en Cookies


  Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


  Over REMONDIS Nederland

  Bij REMONDIS hebben wij regelmatig vacatures voor uiteenlopende functies

  Diverse mogelijkheden om in te loggen in onze systemen

  Met 20 vestigingen altijd één in uw directe omgeving


  Contact

  REMONDIS Nederland B.V.
  Galileistraat 18
  7131 PE Lichtenvoorde
  Netherlands
  T +31 544 395555
  Email

© 2020 REMONDIS SE & Co. KG