Button für Menü
REMONDIS Nederland

Energie- en CO2-reductie (CO2-Prestatieladder)

Energie- en CO2-reductie (CO2-Prestatieladder) 

In ons bedrijf streven wij naar een dagelijkse duurzame bedrijfsvoering met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Om onder andere deze reden hebben wij een Energie- en CO2-reductiebeleid met als doel het verlagen van de CO2-voetafdruk van onze eigen organisatie en dienstenketen. Daarnaast voorziet ons beleid in een concrete invulling van de Europese ambitie Klimaatneutraal in 2050.

Dit willen wij bereiken in 2025

 • 14,5% CO2-reductie t.o.v. 2021 van onze totale CO2-uitstoot
  • 6% CO2-reductie t.o.v. 2021 van onze directe CO2-uitstoot (brandstoffen)
  • 100% CO2-Reductie t.o.v. 2021 van onze indirecte CO2-uitstoot (elektriciteit)
  • 5% CO2-reductie t.o.v. 2021 van onze indirecte CO2-uitstoot (zakelijke kilometers)
 • per jaar ons energieverbruik (elektriciteit) van gebouwen met 1% reduceren

Wij relateren onze reductiedoelen aan het aantal medewerkers in fte.

Maatregelen

Wij hebben op onze eigen uitstoot de grootste invloed op het energieverbruik (gas en elektra) van gebouwen en het brandstofverbruik van ons wagenpark (personen-, bedrijfsauto’s en -materieel).

 • Collectieve inkoop van groene stroom
 • Gebruik alternatieve brandstoffen (CNG / HVO100)
 • Elektrificatie van het wagenpark

Verder nemen wij energie- en brandstofverbruik reducerende maatregelen:

 • Efficiënt plannen
 • Stimuleren zuinig rijden
 • Uitvoeren van erkende maatregelen energiebesparing per vestiging

Voortgang

REMONDIS Nederland B.V. CO2 Footprint 2022
REMONDIS Nederland B.V. CO2 Footprint 2023 Q1 & Q2
REMONDIS Nederland B.V. CO2 Footprint 2023 Q3 & Q4
REMONDIS Nederland B.V. CO2 Footprint 2023

Sector- en/of keteninitiatieven

OpenWaste

Door de organisatie wordt deelgenomen aan het Open Waste. Niet meer apart met eigen inzamelwagens de stad inrijden, maar het collectief laten uitvoeren door één neutrale wagen. Open Waste is een coöperatieve samenwerking van twaalf Nederlandse afvalinzamelaars. Dankzij dit initiatief neemt de verkeersdrukte af en wordt schadelijke emissie (CO2, NOx en fijnstof) flink verminderd. Het is een belangrijke en doeltreffende stap die uiteindelijk in 2025 moet leiden tot emissievrije stadslogistiek.

Inzamelhelden

InzamelHelden halen voor REMONDIS afvalstromen op in de binnensteden van Delft, Enschede en Zwolle bij o.a. winkels en kantoren. Dit doen zij deur-aan-deur middels een elektrische bakfiets wat een reductie realiseert in het aantal transportbewegingen met een vrachtwagen.

Zie ook website: De CO2-Prestatieladder deelnemers


REMONDIS Nederland
ColofonPrivacy en CookiesWhistleblower Policy


 • Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


 • Over REMONDIS Nederland

  Bij REMONDIS hebben wij regelmatig vacatures voor uiteenlopende functies

  Diverse mogelijkheden om in te loggen in onze systemen

  Met 20 vestigingen altijd één in uw directe omgeving


 • Contact

  REMONDIS Nederland B.V.
  Galileistraat 18
  7131 PE Lichtenvoorde
  Netherlands
  T +31 544 395555
  Email

© 2024 REMONDIS SE & Co. KG