Button für Menü
REMONDIS Nederland

Gevaarlijk afval

U wilt snel, verantwoord en veilig uw gevaarlijk afval afvoeren. U wilt immers hoge boetes voorkomen vanwege het niet correct afgeven van uw gevaarlijk afval aan een inzamelaar of verwerker. En als werkgever wilt u geen gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor uw medewerkers lopen. We adviseren u met onze kennis en ervaring niet alleen over de scheiding van gevaarlijk afval, we halen het ook op verantwoorde wijze op met eigen voertuigen. Met REMONDIS Nederland heeft u één partij voor uw gevaarlijk afval: van inzamelen, transport en opslag tot recycling en verwerking bij diverse eindlocaties.

Bij het inzamelen van gevaarlijk afval zoals verfafval, afgewerkte olie, batterijen, accu’s, bestrijdingsmiddelen en (minerale) oliehoudende afvalstoffen komen veel verplichtingen kijken. REMONDIS Nederland zorgt voor het vervoer en de verwerking. We beschikken over de juiste vergunningen, zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en melden uw gevaarlijk afval bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). 

Contact gevaarlijk afval

 • Heeft u gevaarlijk afval, maar weet u niet zeker hoe u dit op de juiste manier moet afvoeren? Maak dan gebruik van de jarenlange expertise van de gevaarlijk afvalspecialisten van REMONDIS Nederland. Uw oplossing dichtbij. Advies op maat, snelle oplossing bij calamiteiten, een flexibele partner voor de verwerking van gevaarlijk afval. Bel 0900-0955,  vul het digitale antwoordformulier in, of ga naar chemischafval.nl

Recycling gevaarlijk afval

 • Van grondstof naar product, van product naar afval, van afval terug naar grondstof. REMONDIS Nederland haalt waarde uit afval. We verwijderen niet alleen verontreinigde stoffen uit rest- en gevaarlijk afval, recycling en energieproductie staan bij de verwerking van gevaarlijk afval centraal. Bij REMONDIS in Lünen vinden talloze stoffen na reiniging en productie hun weg terug naar de keten. Dit industriële recyclingcentrum creëert grondstoffen uit afval, ontwikkelt innovatieve gerecyclede producten, biedt alternatieve brandstoffen en is betrokken bij de watervoorziening en afvalwaterbehandeling. Hiermee investeren we in de energiebronnen van de toekomst. 

Inzamelmiddelen gevaarlijk afval

 • Elke afvalstroom heeft een ander inzamelmiddel. U dient de stromen apart van elkaar af te voeren. REMONDIS Nederland is van alle brancheafhankelijke stromen op de hoogte en heeft totaalpakketten voor u ontwikkeld. Wij kunnen u de juiste verpakkingen en opslagcontainers leveren voor uw gevaarlijk afval. Veilig en milieuvriendelijk.


REMONDIS Nederland
ColofonPrivacy en Cookies


  Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


  Over REMONDIS Nederland

  Bij REMONDIS hebben wij regelmatig vacatures voor uiteenlopende functies

  Diverse mogelijkheden om in te loggen in onze systemen

  Met 20 vestigingen altijd één in uw directe omgeving


  Contact

  REMONDIS Nederland B.V.
  Galileistraat 18
  7131 PE Lichtenvoorde
  Netherlands
  T +31 544 395555
  Email

© 2020 REMONDIS SE & Co. KG