Button für Menü
REMONDIS Nederland

Opmerkingen over de gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonsgegevens vinden wij zeer belangrijk. Hierna zouden wij u over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze webpagina’s willen informeren.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor deze webpagina’s is de firma

REMONDIS Nederland B.V.
Postbus 31
7130 AA Lichtenvoorde

Voor bijkomende gegevens over onze onderneming verwijzen wij naar ons colofon.

Protocolleringen

Bij het gebruik van de website worden tijdelijk bepaalde verbindingsgegevens en door uw internetbrowser beschikbaar gestelde gegevens opgeslagen. Voor de exploitatie van de website worden volgende gegevens geprotocolleerd:

 • IP-adres van de oproepende computer
 • Besturingssysteem van de oproepende computer
 • Browserversie van de oproepende computer
 • Naam van het opgevraagde bestand
 • Datum en uur van de opvraging
 • Overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Verwijzende URL
 • Verbindingsprotocollering

Voor zover deze informatie persoonsgebonden is, gebruiken wij deze alleen voor de exploitatie van de website en ter handhaving van de vertrouwelijkheid en integriteit van de met onze IT-systemen verwerkte persoonsgegevens (inclusief voor technische doeleinden van de netwerkcommunicatie, voor de opsporing van fouten en storingen en ook om aanvallen af te slaan). Wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is art. 6 f lid 1 lit. f DSGVO (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Het IP-adres wordt na uiterlijk 7 dagen door ons gewist. De resterende gegevens kunnen niet meer aan een bepaalde persoon gekoppeld worden.
Bovendien gebruikt REMONDIS deze informatie over het gebruiksgedrag in geanonimiseerde vorm met het oog op een op de behoeften afgestemde vormgeving en verbetering van de website. Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf "Cookies" en "Google Analytics".

Uw rechten als betrokken persoon

Op aanvraag zullen wij u er schriftelijk of elektronisch over informeren, of en welke gegevens over uw persoon bij ons opgeslagen zijn (art. 15 AVG) en de door u ingevoerde gegevens met betrekking tot de schrapping (art. 17 AVG), correctie (art. 16 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) alsook overdracht (art. 20 AVG) van uw persoonsgegevens toetsen en, wanneer er aan de voorwaarden voldaan wordt, doorvoeren. Gelieve u hiervoor te richten tot:

REMONDIS SE & Co. KG
- Datenschutzbeauftragter -
Brunnenstr. 138
D-44536 Lünen
E-Mail: datenschutz@remondis.de

Hetzelfde geldt indien u uw toestemming voor de verzameling of voor het gebruik van persoonsgegevens gegeven hebt en deze wenst te herroepen. Een dergelijke toestemming kunt u te allen tijde met het oog op de toekomst per e-mail of brief herroepen

Recht van beroep

U kunt ook uw recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegeven) door uw claim te sturen naar: Autoriteit Persoonsgegeven, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Contactformulier/infobestellingen

In het belang van de communicatie met klanten en prospecten bieden wij op onze website een contactformulier aan, aan de hand waarvan u informatie over onze producten kunt opvragen of algemeen contact kunt opnemen. Naast de vrijwillige gegevens en de inhoud van uw bericht verlangen wij de vermelding van volgende informatie van u:

Firma
Aanspreektitel
Achternaam
E-mailadres

In sommige gevallen vragen we ook de volgende gegevens:

locatie
bedrijfsadres
bedrijfsnaam
behoeften
sector
soorten afval.

Wij hebben deze gegevens nodig om uw (aan)vraag te behandelen, u correct aan te spreken en u een antwoord te zenden. (Aan)vragen die via het contactformulier binnenkomen, worden als e-mail opgeslagen en er regelmatig op gecontroleerd, of er gegevens gewist kunnen worden. Indien gegevens in het kader van een relatie met een klant of prospect niet verder noodzakelijk zijn of een tegenstrijdig belang van de klant zwaarder weegt, zullen wij de betreffende gegevens na uiterlijk 180 dagen wissen, voor zover hiervoor geen wettelijke bewaarplichten in de weg staan. Wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f) AVG. Voor zover de contactopname plaatsvindt om de weg te banen voor contractuele relaties is de wettelijke basis art. 6 lid 1 lit. b) AVG.

Gegevensoverdracht aan derden en buiten de EU

Wij maken uw persoonsgegevens alleen aan derden over indien u met de overmaking ingestemd hebt, als de overmaking voor de doorvoering van de aanbiedingen of diensten, waarop u beroep wenst te doen, noodzakelijk is of wanneer er sprake is van een wettelijke bevoegdheid voor overmaking en de behartiging van uw bescherming verdienende belangen gevrijwaard is

Met uitzondering van het gebruik van Google Analytics, Google Fonts en Google Maps worden er geen door ons verzamelde persoonsgegevens in een derde land verwerkt. Provider van deze diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (VS).

Met betrekking tot het gebruik van Google Analytics, Google Fonts en Google Maps wordt een gepast beschermingsniveau door Google Inc. in het kader van haar deelname aan het zogenaamde "Privacy Shield" en de door Google voor gegevensbescherming en gegevensveiligheid in de EU getroffen maatregelen gegarandeerd. In dit verband verwijzen wij ook naar opmerkingen over Google Analytics, Google Fonts en Google Maps.

De hiernavolgende beschrijving biedt een overzicht van derde providers en van hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen die bijkomende opmerkingen over de verwerking van gegevens en, deels reeds hier genoemd, verzetsmogelijkheden (zogenaamde Opt-Out) omvatten:

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van de firma Google Inc. ("Google"). Het gebruik van Google Analytics vindt plaats in het belang van de op de behoeften afgestemde vormgeving en verbetering van de website en voor de afstemming van onze website op de behoeften van de klanten. Wettelijke basis is art. 6 lid 1 lit. f AVG. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Verder maakt deze website gebruik van Google-APIs, een door Google beschikbaar gestelde programma-interface. In het kader van dit gebruik kunnen eveneens gegevens, zoals in het bijzonder het IP-adres, aan Google overgemaakt worden. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google van deze informatie gebruik maken om uw gebruikmaking van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om nog andere met het gebruik van de website en het gebruik van het internet gepaard gaande diensten tegenover de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgemaakte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google bijeengebracht. U kunt de opslag van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij vestigen er echter uw aandacht op dat u in dit geval eventueel niet van alle functies van deze website in hun geheel gebruik zult kunnen maken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens (incl. die van uw IP-adres) aan Google en tevens de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen doordat u de via de volgende link beschikbare Browser-Plugin downloadt en installeert: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) Wij vestigen er de aandacht op dat op deze website Google Analytics met de code "anonymizeIp" uitgebreid werd om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen te garanderen.

U kunt de registratie door Google Analytics door een zogenaamde Opt-Out-cookie verhinderen doordat u op volgende link klikt: Google Analytics deactiveren

Bijkomende informatie over Google Web Fonts vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google http://www.google.com/analytics/terms/nl.html

Google Web Fonts

Voor een eenvormige weergave van lettertypes maken wij gebruik van zogenaamde Web Fonts die door Google beschikbaar gesteld worden. Bij het oproepen van een website laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Te dien einde moet de door u gebruikte browser een verbinding met de servers van Google maken. Hierdoor wordt Google erover geïnformeerd dat via uw IP-adres onze website opgeroepen werd. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een eenvormige en aansprekende weergave van onze online-aanbiedingen. Wettelijke basis is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Bijkomende informatie over Google Web Fonts vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
U kunt uw browser zodanig instellen, dat de lettertypes niet door de Google-servers geladen worden worden (bv. door de installatie van Add-Ons). Indien uw browser de Google Fonts niet ondersteunt of u tegen de toegang tot de Google-servers ingaat, wordt de tekst in het standaard lettertype van het systeem weergegeven. Gelieve in acht te nemen dat onze website daardoor niet meer met ons Screendesign overeenstemt.

Google Maps

In het belang van een aansprekende weergave van onze online-aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen maken wij via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Om van de functies van Google Maps gebruik te maken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in principe aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Wettelijke basis is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

Indien u met de toekomstige overmaking van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps niet akkoord gaat, bestaat de mogelijkheid om de internetdienst van Google Maps volledig te deactiveren doordat u de toepassing JavaScript in uw browser uitschakelt. Van Google Maps en daardoor ook van de weergave van kaarten op deze website kan dan geen gebruik gemaakt worden. Gelieve in acht te nemen dat bij een deactivering van JavaScript ook andere functies, die wij u op onze website wensen aan te bieden, niet meer functioneren.

Cookies

Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die door uw browser op uw harde schijf opgeslagen worden. Wij maken ook gebruik van zogenaamde sessiecookies. Deze dienen om een afdoende verbinding tussen u en onze website tot stand te brengen. Daarvoor wordt enkel en alleen een toevallig getal opgeslagen. De sessiecookie wordt bij het sluiten van de browser automatisch verwijderd.

Indien u geen cookies op uw computer (of een ander apparaat) wenst toe te laten, kunt u deze in uw internetbrowser deactiveren. Dit kan echter de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van de website in negatieve zin beïnvloeden. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking door cookies met het oog op de exploitatie van de website is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies:

Fe_typo_user
Sessiecookie voor het Typo3-gebruikersmanagement
Deze cookie is alleen voor de web-administratoren relevant. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt.

PHPSESSID
Sessiecookie voor de exploitatie van een PHP-website
Deze dient voor de herkenning van uw browser voor diverse doeleinden (bijvoorbeeld voor de waarneming van uw taalinstelling). Opslagduur: zolang het browservenster geopend is.

retinaSupport
De cookie onthoudt of uw beeldscherm een Retina-resolutie heeft.
Opslagduur: 4 weken.

i18next
Sessiecookie in functie van de animatie op de startpagina. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

cookieconsent_status
Deze cookie wordt opgemaakt wanneer men op de website op de bevestigingslink van de algemene opmerking over de cookie klikt.
Daardoor onthoudt de applicatie dat de opmerking op de volgende pagina niet opnieuw weergegeven dient te worden.


REMONDIS Nederland
ColofonPrivacy en Cookies


 • Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


 • Over REMONDIS Nederland

  Bij REMONDIS hebben wij regelmatig vacatures voor uiteenlopende functies

  Diverse mogelijkheden om in te loggen in onze systemen

  Met 20 vestigingen altijd één in uw directe omgeving


 • Contact

  REMONDIS Nederland B.V.
  Galileistraat 18
  7131 PE Lichtenvoorde
  Netherlands
  T +31 544 395555
  Email

© 2023 REMONDIS SE & Co. KG