Button für Menü
REMONDIS Nederland

Dienstenoverzicht REMONDIS Rioolservice West B.V.

 • 1. Preventief onderhoud (Levensduur verlenging)

  Elektrische inspectie op locatie

  Elektrische inspecties voeren we op locatie voor u uit. Om tot een goede machinediagnose te komen, voeren we elektrische metingen uit, waaronder isolatieweerstandsmetingen, controle van gelijkstroommachines en stroommetingen. Ook controle van de koolborstels maakt deel uit van de inspecties. Met een elektrische inspectie van REMONDIS bent u verzekerd van een gedegen diagnose en optimaal werkende machines.

  Zie ook NEN keuringen.  

  Pompgemaal inspectie (Conform BRL-K14020/01)

  Om de bedrijfszekerheid van gemalen (pompinstallaties) te kunnen garanderen en overlast te voorkomen worden er periodiek inspectie uitgevoerd. REMONDIS verzorgt deze inspecties conform de richtlijn kwaliteit gestuurd onderhoud aan pompinstallaties (BRL-K 14020/01) en is hier voor officieel (KIWA)gecertificeerd. Hierdoor bent u er van verzekerd dat de staat van uw installaties uniform wordt uitgevoerd. REMONDIS voert deze inspecties digitaal uit vanuit haar Data Management Systeem waardoor snel en efficiënt de status van de installaties beschikbaar is. Deze data is per relatie direct en online en realtime beschikbaar. Hieraan wordt een eenduidige rapportage gekoppeld waardoor ook vervolg of nazorg acties direct zichtbaar zijn.

  Kwaliteit en veiligheid

  REMONDIS Rioolservice West BV beschikt over alle relevante certificaten op het gebied van kwaliteit en veiligheid, waaronder ISO 9001, VCA** en BRL 14020/01.
  Klik hier voor de beoordelingsrichtlijnen van BRL K14020 


  2. NEN Keuringen (gekeurd door onze gecertificeerde inspecteurs)

  In de NEN 3140 zijn de veiligheidseisen vastgelegd voor het gebruik van elektrische installaties of het werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties. Volgens de NEN 3140 moeten bestaande elektrische installaties regelmatig worden geïnspecteerd, waarbij moet worden uitgegaan van de veiligheidsbepalingen die van kracht waren bij de oorspronkelijke ontwerp en aanleg van de installatie.

  Wij kunnen uw bestaande besturingsinstallaties keuren en bepalen of deze nog voldoen aan de geldende veiligheidseisen. Natuurlijk beschikken wij hiervoor over gecertificeerde monteurs die volgens deze norm de keuringen mogen uitvoeren. Aansluitend zullen wij een rapportage maken en deze al dan niet met opmerkingen en adviezen doen toekomen.

  Laagspanningsinstallaties moeten worden ontworpen en aangelegd conform de NEN 1010. De NEN 1010 is dan ook een echte productnorm. De NEN 1010 blijft zolang van kracht totdat de installatie gewijzigd wordt. De norm NEN 1010 is een minimumeis waaraan wettelijk dient te voldaan.


  3. Service op locatie 24/7

  Met onze revisie op locatie bent u verzekerd van altijd werkende installaties. Onze monteurs zijn snel ter plaatse om het probleem op te sporen en te verhelpen. We vervangen bijvoorbeeld elektrotechnisch materialen (Aardlekschakelaars, magneetschakelaars etc). Ook vervangen wij waaiers en stellen die meteen af.  Bijna alles is bij ons op voorraad, zodat reparaties zonder oponthoud kunnen worden gedaan.


  Als ter plaatse blijkt dat de werkzaamheden niet op locatie uitgevoerd kunnen worden, kan onze monteur de Pomp of (deel) besturing demonteren en alsnog ter reparatie meenemen naar onze werkplaats.


  Monteren, demonteren

  Andere werkzaamheden die Facta op locatie uitvoert, zijn het demonteren en monteren van pompen en besturingspanelen, het renoveren van besturingspanelen en rioolgemalen.


  Correctief onderhoud en storingen

  Ook voor correctief (storingen) onderhoud aan uw installaties is REMONDIS uw partner. REMONDIS heeft een 24/7 storingsdienst, onze mensen zijn uiterst professioneel en goed uitgerust waardoor vakkundig en resultaatgericht uw storing wordt verholpen. U heeft ten alle tijden de beschikking over onze ruime voorraden en faciliteiten, dit alles als doel om u te helpen. Dit moet u een veilig en gerust gevoel geven, daar doen we het voor.


  Elektrische inspecties op locatie

  Met een elektrische inspectie van REMONDIS bent u verzekerd van een gedegen diagnose en optimaal werkende machines. Elektrische inspecties voeren we op locatie voor u uit. We controleren onder meer de koolborstels en voeren diverse elektrische metingen uit, waaronder isolatieweerstandsmetingen.


  Renovatie en nieuwbouw van Rioolgemalen

  Al ruim 45 jaar ontwerpt, fabriceert, levert en installeert dan wel renoveert REMONDIS gemalen en pompinstallaties voor riool- en oppervlaktewater. Het gamma varieert van een enkel minigemaal(drukriolering) tot gecompliceerde natte-, droog-, opgestelde (meer)pomp(s)installaties. Vanzelfsprekend zorgen wij er voor dat de configuratie van deze projecten altijd worden gespiegeld met en conform de laatste stand der techniek.


  4. Industriele automatisering en paneelbouw (maatwerk in ontwerp en realisatie)

  Voor elk industrieel automatiseringsproject kunnen wij een complete installatie op maat ontwerpen en realiseren. Onze specialisten ontwikkelen hiervoor ook procesbesturingen, instrumentatie-systemen, hoogwaardige software en besturingspanelen. Daarvoor zetten ze geavanceerde technieken en innovatieve oplossingen in.
  Desgewenst verzorgen wij tevens de montage, inbedrijfstelling en oplevering. Ook voor service en onderhoud kunt u bij REMONDIS terecht.

  Paneelbouw: van ontwerp tot montage

  Paneelbouw en industriële montage vormen een belangrijke schakel in turn-key projecten. REMONDIS bouwt schakelkasten en bedieningspanelen conform het ontwerp van onze engineers of die van de opdrachtgever. In onze goed geoutilleerde werkplaats assembleren, bedraden en testen we besturingspanelen, meet- en regelpanelen, PLC-panelen, F0-panelen verdeelinrichtingen en motorschakelpanelen.


  5. Telemetrie en datamangement (watermanagement automatiseren)

  Telemetrie is een specialisme van REMONDIS. Telemetrie maakt het mogelijk op afstand installaties te monitoren.
  Voor diverse gemeenten en waterschappen heeft REMONDIS de afgelopen jaren het beheer van riool- en oppervlaktewater geautomatiseerd. Daarbij zetten we zelf ontwikkelde producten en systemen in of integreren we bestaande systemen op ons Water Beheer Systeem (AQV++ of I-View).

  Datamanagement pompinstallaties: altijd inzicht

  Het REMONDIS Data Management (RDM) is een servicemodule waarin alle documenten over pompinstallaties worden gearchiveerd. Via een webapplicatie kunt u ze raadplegen en beheren. Per installatie worden alle relevante gegevens tot in de details getoond. Zo kunt u bijvoorbeeld in een oogopslag zien welke pomp, welk leidingwerk en schakelkast zijn toegepast bij een gemaal. Van elk onderdeel kunt u de informatie eenvoudig raadplegen.

  Ook onderhouds- en servicerapporten kunnen geïntegreerd worden in de servicemodule. Zo ziet u direct wat de actuele status is, welke acties nog open staan en welke al zijn uitgevoerd. Aan alle onderdelen zijn tarieven gekoppeld waarmee u managementrapportages maakt, zodat u een duidelijk beeld heeft van de investeringen op korte en lange termijn.


  6. Van vraag tot oplevering

  Uw projectbegeleiding aan ons uitbesteden? De projectbegeleiders van ons team Realisatie zijn u graag van dienst. De lijnen naar onze ontwerp- en ontwikkelingsafdelingen zijn kort en dat werkt snel en kostenefficiënt. Onze specialisten werken nauw samen op alle vlakken en met alle disciplines. Vooraf krijgt u een inventarisatie van de geschatte tijd en kosten, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

  Van vraag tot oplevering

  Ontwerpen, ontwikkelen, begeleiden en monteren: het gehele engineeringstraject van vraagstuk tot oplevering is bij REMONDIS in deskundige handen. Alle disciplines hebben we daarvoor in eigen huis. In ons projectteam zijn werkbouwkundige en elektrotechnische specialisten met expertise in aandrijf-, pomp- en besturingstechniek vertegenwoordigd. Zij bundelen hun kennis en ervaring om elk project, van begin tot eind, tot een succes te maken.


  7. Energiebeheersing (optimaal renderende installaties)

  REMONDIS adviseert u graag over energiebeheersing en het rendement van uw installaties. Wij meten, analyseren en adviseren. Het resultaat: u weet precies waar en hoe het rendement van de installatie te verbeteren is, zodat u forse energiebesparingen en CO2-reductie kunt realiseren.

  Telemetrie & monitoring

  Procesoptimalisatie nodig? Telemetrie geeft inzicht in de verbeterpunten. REMONDIS monitort het proces met telemetrie, analyseert de gegevens en adviseert u over de optimalisatiemogelijkheden. U kunt rekenen op een heldere rapportage.

  Vermogensoptimalisatie (conform EN50160)

  Uw bedrijfsvoering valt of staat met de juiste spanning/stroom. Met onze vermogensoptimalisatie-meting gaan we na of de elektriciteitsvoorziening goed aansluit op uw processen. Denk aan te grote belasting, spanningspieken of spanningsdips. De meting brengt in beeld waar elektronica ongewenste effecten heeft op productieprocessen. Deze effecten kunnen zorgen voor storingen van machines, verkorte levensduur van installaties, problemen met productkwaliteit of gewoon een te hoog energieverbruik. Wij stellen de oorzaak vast en helpen u met het realiseren van een passende oplossing.


REMONDIS Nederland
ColofonPrivacy en CookiesWhistleblower Policy


 • Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


 • Over REMONDIS Nederland

  Bij REMONDIS hebben wij regelmatig vacatures voor uiteenlopende functies

  Diverse mogelijkheden om in te loggen in onze systemen

  Met 20 vestigingen altijd één in uw directe omgeving


 • Contact

  REMONDIS Nederland B.V.
  Galileistraat 18
  7131 PE Lichtenvoorde
  Netherlands
  T +31 544 395555
  Email

© 2024 REMONDIS SE & Co. KG